Αναρτήσεις

21-1-2022

Εικόνα

20-1-2022

Εικόνα

Γλώσσα

Η άσκηση 5 είναι στη σελίδα 13

19-1-2022

Εικόνα

6th GRADE MRS XANTHIE'S HOMEWORK 21/01/2022

Εικόνα
1.  Workbook : p.20 EXS A, B, C. 

FRANÇAIS 6e 18/01/22

Bonjour!!! Pour la fois prochaine reviser  lire-faire et dêcrivez votre chambre (faites un paragraphe).